Katalog novca Srbije i Crne Gore 1868.-1918.

Autori: Vojislav Mihailovič i Dragoslav Glogonjac
Beograd 1973.
Katalog je u zip formatu i možete ga preuzeti ovdje