Kako su nastali “verigari”

Izvor: prilagođeno i prevedeno iz časopisa “Vesti”

Stogodišnjica rođenja slikara Ivana Vavpotiča, autora prvih jugoslovenskih maraka.

Poslije Prvog Svjetskog rata u Sloveniji je brzo nestalo austrijskih poštanskih maraka koje su korištene za preštampavanje. Trebalo je stvoriti vlastite marke, stoga su poduzete mjere da se to i ostvari. Izrada nacrta za nove marke, tada nazvanim »ljubljanske marke«, bila je povjerena akademskom slikaru prof. Ivanu Vavpatiču. On je izradio nacrte za nekoliko vrijednosti ovih maraka, a najznačajniji je nacrt za osnovne vrijednosti, koji predstavlja roba koji kida lance tisućugodišnjeg robovanja stranom gospodaru. Slovenci ove marke zovu “verigarji” (veriga = lanac), a i u drugim bliskim jezicima prihvaćen je isti, mada malo izmjenjeni naziv — verigari.
Ove prve marke vrlo su prostrano i izuzetno zanimljivo područje za sakupljanje. Zbog nekolicine izdanja i interesantnih detalja serije se kombiniraju prema kvaliteti papira, različitim bojama i po različitom zupčanju. Malen je broj filatelista koji su sakupili sve varijante verigara i ostalih Vavpotičevih maraka. Prvi, koji planski uređuje sve zbirke je poznati slovenski filatelist Ante Gaber. Povodom pedesetogodišnjice izdanja tih maraka filatelistički klubovi u Mariboru i Novom Mestu, kao i ptt poduzeće iz Ljubljane izdali su 1969. godine spomen koverte sa verigarom. To je učinilo i Filatelističko društvo »Ivan Vavpotič« iz Kamnika, organizator proslave stogodišnjice slikarevog rođenja.

Ivan Vavpotić rođen je u Kamniku 21. veljače 1877. godine. Gimnaziju je završio u Novom Mestu, a slikarstvo je studirao u Pragu, od 1898. do 1905. godine.

Filatelističko društvo iz Kamnika, koje nosi slikarevo ime, proslavilo je od 19. do 28. veljače 1977. godine stogodišnjicu rođenja Ivana Vavpotiča postavljanjem spomen ploče, izložbom njegovih slikarskih ostvarenja i radova na stvaranju »verigara«. Krajem godine, u uobičajenoj seriji posvećenoj likovnoj umetnosti, na jednoj marki biti će reproduciran i portret Ivana Vavpotiča.