Zastupljenost žena u Hrvatskoj filateliji

Izvor: Hrvatski kolekcionar, broj 47., 2004. god.

Sara Vukušić