Škrljevo- Škrljevske kartuline

Izvor: časopis Hrvatski kolekcionar, broj 50, 2005. god.

Sara Vukušić