Gost autor: Novac cara gladijatora

Lvcivs Aelivs Avrelivs Commodvs (161 do 192) rođen je u Lacijumu (LATIVM) 31 avgusta 161 godine. Izlišno je govoriti o njegovom plemenitom poreklu generacijama u nazad, ali taj porodični «pedigre» nije ništa značio za čoveka tipa Komodusa.

Fantazije holivudskih scenarista  i reditelja treba u startu eliminisati jer vizuelni doživljaj sa celuloidne trake ostavlja veći utisak od istorijske činjenice a kako je većina konzumenata sklonija da pogleda film onda istorija gubi smisao zarad ekonomskih efekata.

Pre svega Komodus je, a to je očigledno prikazano na novcu imao dugu bradu (Sl.br.1) kao i njegov otac i nekoliko prethodnih vladara.

Ae medaljon

Av. M COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS BRIT
Rv. COS VI PP

Glatko izbrijan imperator iz filmova je samo umetnička sloboda reditelja i takav Komodus je viđen samo na novcu iz 172 godine kada je mladi naslednik postao cezar i počela prva zajednička kovanja sa ocem.

Ma kako to lepo zvučalo ili pak herojski i ma koliko imperator bio sklon igrama u amfiteatru i borbama u areni on u areni u direktnom sukobu nije ubijen. Njegova smrt je prozaična kao i kod većine imperatora ali o tome malo kasnije.

Moramo kao i mnogi do sada, a da ostanemo bez odgovora kada postavimo pitanje: Odakle je poticao takav sentiment  kod njegovog oca imp. Marka Aurelija prema sinu?

Zašto je prekinuo tradiciju prethodnika i za naslednika nije odredio i adopcijom potvrdio onoga koji je najdostojniji ali i najsposobnija da vlada?

Možda će mo biti bliže odgovoru na ovo pitanje ako konstantujemo da emocije prethodnih careva a počev od imp. Trajana nisu ni mogle biti stavljene na probu iz jednostavnog razloga što nisu imali muških potomaka pa je bilo daleko jednostavnije izvršiti adopciju bez emocionalnih potresa.

12 oktobra 166 godine Komodus dobija titulu cezara. Ma kako životni vek u antičkom Rimu bio relativno kratak iz jednog ili drugog razloga, postati cezar sa 5 godina ipak narušava neki normalni život deteta posebno ako ovo nije pod direktnim nadzorom roditelja ili pak ima neadekvatne učitelje i savetnike. Uostalom moramo opet demantovati senzacionalistički Holivud. Komodus nije rođen iz veze Faustine II i «nekog» gladijatora bez obzira na avanturistički duh njegove majke, niti je njegova sklonost ka igrama i učešću u njima  imala gensku komponentu «po ocu».

Da bi se lakše pratila emisiona delatnost imp. Komodusa neophodno je hronološki definisati njegov nasledno-politički uspon:

 • 12 oktobar 166 g.dobija titulu cezara (ima samo 5 godina)
 • 15 oktobar 172 g. GERMANICVS  (11 godina)
 • 12 januar 175 g. pretor
 • 19 maj 175 g. odlazi u Germaniju
 • 7 juli 175 g. skida dečačku togu
 • proleće 176 g. dobija titulu SARMATICVS
 • 27 novembar 176 g. dobija titulu imperatora i postaje suvladar svog oca
 • 23 decembar 176 g. prvi trijumf i prvi put tribunska vlast (TR POT)
 • decembar 177 g.  prvi konzulat (COS) i PP (PATER PATRIE)
 • 22 oktobar 180 g. napušta Rim

GERMANICVS i SARMATICVS su titule njegovog oca dok sam Komodus nije ni osetio užase rata na severnim granicama imperije. Nije jasno, osim ako kao razlog ne uzmemo očevu ljubav prema sinu (ali i ljubav prema njegovoj majci) kako je iste titule dobio i sin.

Da li je Marko Aurelije, mislilac, filozof i ratnik u svojim košmarima stoika pomislio da sa njegovim sinom počinje agonija imperije koju je on iz najboljih namera želeo da vrati u istorijsku prošlost i definiše je kao republiku?

Možda i jeste, jer svojstven starosti je fatalizam i mirenje sa sudbinom čak bezpomoćno posmatranje rušenja jednog ne samo sna nego i dela kome su posvećene decenije.

Emisione aktivnosti mladog Komodusa pod pokroviteljstvom svog oca počele su veoma rano tako da ih neformalno možemo podeliti kako sledi:

 • kovanja od 172 do 180 godine kada se emituju:
 • aureus i kvinar u zlatu
 • denar i kvinar u  srebru
 • as, dupondijus i sestercijus u bronzi
 • kovanja od 180-192 godine kada se emituju:
 • svi nominali kao u prethodnom periodu
 • konsekraciona kovanja za oca Marka Aurelija
 • kovanja za suprugu Krispinu (BRUTTIA CRISPINA)
 • provincijska kovanja
 • kovanja prigodnih medalja (medaljona)

Na prvim kovanjima kada je još u dečačkom dobu Komodus je prikazan bez brade sa titulom CAESAR a potom i GERMANICVS odnosno SARMATHICVS (Sl.br.2)

Ae.as

Av. COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM
Rv. SPES PVBLICA

Na aversu  je je lik mladog cezara i sudeći po liku nije mogao imati više od 15 godina što znači da je novac emitovan 175/176 godine. Reversne predstave na novcu tog perioda ne odudaraju od uobičajenih, karakterističnih za M. Aurelija. To su: LIBERALITAS, PIETAS, SPES, SALVS, VICTORIA, IVNONA, IOVI, ROMA, FORTVNA, MARS itd.. dok se na jednom aureusu pojavljuje čak i Kastor jedan od božanskih blizanaca na konju.

Natpisi PRINC IVVENT, ADVENTVS CAES, ali i DE GERMANIS i DE SARMATIS karakteristični su za mladog cezara ali isto tako i «hrana» njegovoj sujeti obzirom da je učešće u tim pohodimo bilo minorno.

Do zvaničnog samostalnog preuzimanja trona 180 godine, za nepunih osam godina otkovano je nešto preko 200 različitih po predstavama tipova novca sa kojih nas i posle više od osamnaest vekova posmatra lik cezara i naslednika.

Ar. denar

Av. L AVREL COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM
Rv. SPES PVBLICA

Kao nasledniku trona, Komodusu , kao i njegovom ocu pre toga, bili su obezbeđeni najveći umovi carstva da bi obrazovali mladog naslednika. Retoriku pojedinih brzo je izbrisalo laskanje miljenika ali i činjenica da je već sa četrnaest godina dobio puno učešće u vlasti. Njegova bojažljivost pretvorila ga je pre u slabića nego pokvarenog čoveka. Njegova od detinjstva pothranjivana svirepost postala je vremenom navika, pa strast bolesnog uma.

Kao što je imp. Neron preferirao javne muzičke nastupe, ili pak imp. Domicijan ubijao muve po svojim odajama, Komodus je sa žarom i neumorno vežbao sa instruktorima iz Partije i Arabije duele sa oružjem i gađanje strelom i kopljem. Izvori navode a tu nema mesta sumnji da je veoma brzo u tim veštinama nadmašio svoje učitelje. Sa vrhom strele u obliku polumeseca bez problema je sa tribina amfitetra sekao vratove nojevima u areni. Zvaničnim dolaskom na vlast 180 godine emitovanje novca se nastavlja u istoj apoenskoj strukturi i od istog materijala, ali to je sada već samostalno kovanje imperatora Komodusa pobožnog i srećnog. (Sl.4)

Ae. sestercijus

Av. M ANTONINVS COMMODVS AVG
Rv. VIRTVTI AVG TRP VII IMP IIII COS III PP

Ovaj retki sestercijus i na reversu ima  predstavu imperatora na konju kako atakuje na lava. Ta predstava neposredno asocira na Nemejskog lava koga je Herkul po legendi ubio a već početkom vladavine imp. Komodus počinje sebe da identifikuje sa Herkulom i tu predstavu nalazimo kako na novcu tako i na medaljama.

Ae.as

Av. L AEL AVREL COOM AVG P FEL
Rv. HERCVL ROMAN AVG/SC

Svi atributi Herkula su ovde zastupljeni: lavlja glava na glavi imperatora i toljaga na reversu u vencu.

Isti slučaj je i sa medaljonom (Sl.br.6)

Av. L AELIVS AVRELIVS COMMODVS AVG PIVS FELIF
Rv. HERCVLI ROMANO AVG COS VII PP

Gde se nalaze svi atributi Herkula:tobolac,sa strelama,luk i toljaga u vencu.Čak i provincijska kovanja novca sadrže predstavu Herkula (Sl.br.7)

Av. KAI  M  AY AN KOMOΔОΣ
(Kovnica CALLATIS-MOESIA INFERIOR,danas MANGALIA u Rumuniji)

Na reversu ovog bronzanog novca je Herkul sa toljagom u ruci.

Predstava Herkula, ili Komodusa kao Herkula je simbol neograničene monarhije kada car direktno progoni «ostarele i izlapele» senatore, a podršku traži među pretorijancima.

Senat je samo «senka» nekadašnjeg «parlamenta», a SC na novcu je pre farsa nego pravo, dok sama Italija gubi dominantan ekonomski položaj, proces koje prati celu vladavinu Antonina.

Portret imp. Komodusa na provincijskom novcu više liči na portrete njegovog oca ili pak imp. Antoninusa Pijusa i da nema natpisa odnosno imena imperatora došlo bi  do zamene identiteta.(Sl.br.8)

Bilon tetradrahma, kovnica Aleksandrija

Graveri po provincijskim kovnicama očigledno nisu bili tako vični svom zanatu kada je portret u pitanju a emisije su bila male.

Obezbeđenje severnih granica od upada Kvada, Markomana, Sarmata….imp. Komodus je prepustio svojim vojskovođama zarad omiljenih zabava u areni. Ne može se izbeći činjenica  da su njegovi nastupi kao sekutora (SECVTOR-gladijator naoružan mačem, malim okruglim štitom i sa šlemom na glavi) protiv retijarija (RETIARIVS – mreža i trozubac) predstavljali najkrvavije nastupe u areni. Obzirom da su ti «slavni podvizi» zvanično beleženi evidentirana su 735 careva nastupa. Kuriozitet je što je iz zajedničkog gladijatorskog fonda imp. Komodus primao enormno visoku «platu» što je bio sramni porez nametnut rimskom populusu.Viktorija na sestercijusu (Sl.9) sigurno ne simboliše pobede nad spoljnim neprijateljima.

Av. M COMMODVS ANTON AVG PIVS BRIT
Rv. VOTA SVSCEP DECEN PM TR P XIIII COS IIII PP

Majstorstvo u korišćenju koplja dokazivao je pogađajući na smrt lava ili leoparda u arenu u skoku na nekog nesrećnika vezanog za stub. Ipak teško je prihvatiti da su ti dueli bili ravnopravni. Imp. je jednostavno morao da pobedi, a za to se «brinulo» mnoštvo pratilaca i brižnih posmatrača.

Ma koliko rulja u amfitetru bila krvoločna sa prezirom, uostalom kao i više plemstvo, gledala je ovaj vid zabave svog cara kao nekada što se «iza leđa» smejala poeziji imp. Nerona.

Ako izuzmemo provincijska kovanja novca samostalna vladavina imp. Komodusa obogatila je emisionu delatnost imperije za oko 700 različitih tipova carskog i «senatskog» novca.

Kao i kod svih imepratora u retke primerke spadaju svi zlatni moduli (aureus i kvinar) kao i kvinari u srebru. Osim navedenih u retke denare se svrstavaju i oni sa natpisom na reversu:

 • CONCORDIA COMMODI AVG
 • CONS COM
 • VOTIS XX COS VI (uvencu)
 • MAGNIFICIENTIAE AVG COS VII PP
 • IOVIS DEFENS SALVTIS AVG
 • ali i denar (sl.br.10)

Av. COMM ANT AVG P BRIT
Rv. PMTR P X IMP VII COS V PP FID EXERC

Kao i svi konsekracioni denari sa orlom na globu iz 193 godine. Od bronzanih modula treba izdvojiti:

 • as, TRP VI IMP IIII COS III PP SC (sa predstavom Komodusa u kvadrigi)
 • sestercijus TEMPORVM FELICITAS (u vencu)
 • FID EXERC (komodus na platformi a ispred njega 3, 4, 5, ili 6 legionara)
 • itd.

Izraženo za njegove vlade je i emitovanje veoma atraktivnih i retkih medaljona-medalja

Ae. medaljon kovnica Pergam

Ae.medaljon

Av. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT
Rv. FORTVNAE REDVCI CV PP

U redovna kovanja imp. Komodusa spadaju i emisije novac sa predstavom njegove supruge Krispine na aversu (Sl.br.13)

Av. CRISPINA AVGVSTA
Rv .DIS GENITALIBVS

Krispina (BRUTTIA CRISPINA) čije je plemenito poreklo izvesno, ali istorijski nepoznato nije ostavila poseban trag u događajima s kraja II veka izuzev na novcu (aureus i kvinar u zlatu i denar u srebru). Mora se priznati da to i nije bilo lako obzirom da je carski suprug u svom okruženju (haremu) imao 300 žena i isto toliko dečaka. Krispina je umrla nekoliko meseci pre svog supruga (192 godin) i iz tog  braka nije bilo potomaka.

Priča o imp. Komodusu dobija svoju za njega tragičnu završnicu. Kada je neposredno carevo okruženje postalo nesigurno za svoje živote sklopljena je zavera na čijem čelu su bili:

 • Marcija (MARTIA) omiljena milosnica imparatora
 • Eklektus (EC   LECTVS) carski komornik
 • Let (LETVS) pretorijanski prefekt.

Omamljen vinom i verovatno nečim u vinu i umoran od lova na divlje zveri udavljen je  na svom ležaju poslednji potomak M. Aurelija, od strane snažnog rvača, a da nije mogao pružiti nikakav otpor.

To se dogodilo u noći uoči 1 januara 193 godine u gladijatorskoj  kasarni, jer je tog dana trebao da primi osmi po redu konzulat (COS VIII) odeven u gladijatorsku odoru sekutora.

I ako je imperiju doveo na početak haosa šest decenija kasnije (251 g.) imp. Trajan Decije emituje prigodni antoninijan sa natpisom na aversu. DIVO VOMMODO (Sl.14)

Av. DIVO COMMODO
Rv. CONSECRATIO

Posle imp. Komodusa imperija više nikada nije bila ista. Iz temelja uzdrmana ekonomski, vojno, moralno, počela ja da odumire i moramo naglasiti da je i to odumiranje trajalo duže nego neke državne tvorevine danas.

Rista Miletić