Krešimir Filić / Sabiratelj varaždinske baštine

mjesto održavanja: Gradski muzej Varaždin, Palača Herzer, Franjevački trg 6, Varaždin
datum početka/završetka: 29.11.2012. / 04.02.2013.
otvorenje: 19,00 sati
organizator: Gradski muzej Varaždin

CIJENE ULAZNICA:
– odrasli …………………………………………….. 15,00 kuna
– učenici, studenti, umirovljenici ……….. 10,00 kuna

Ulaznica za razgled stalnog postava “Svijet kukaca” vrijedi i za razgled izložbe o Krešimiru Filiću.
Tijekom trajanja izložbe ulaz za razgled bit će svake subote besplatan.

U povodu obilježavanja 40. godišnjice smrti Krešimira Filića (Bjelovar, 16.II.1891. – Varaždin, 31.XII.1972.), prvog varaždinskog profesionalnog muzealca i ravnatelja Gradskog muzeja Varaždin, priređuje se prigodna izložba na kojoj će, kroz nekoliko tema, biti predstavljeni i ostali aspekti njegova svestranog društvenog djelovanja.

Premda je rođen u Bjelovaru, Filić je od djetinjstva živio u Varaždinu, iz kojega je izbivao tijekom studija povijesti i zemljopisa u Beču i Parizu, gdje je i diplomirao 1916. godine. Već sljedeće godine počeo je raditi kao profesor na varaždinskoj Gimnaziji, što mu je omogućilo da svoja nagnuća prema očuvanju (varaždinske) kulturne baštine prenosi na mlade naraštaje, ali i potiče kolege, suradnike pa i najširu javnost na takva promišljanja. Filićeve inicijative ogledale su se u radu brojnih varaždinskih (kulturnih) udruga i ustanova, koje su obuhvaćale glazbenu, kazališnu, knjižničnu, arhivsku, novinsku i turističku djelatnost, odnosno općedruštveni angažman. Uz iznimni doprinos koji je ostavio u Varaždinu, u njegovom životopisu zabilježen je i podatak da je kao konzervator sudjelovao u obnovama crkava na Trsatu, Cresu, Malom Lošinju, u Delnicama, Slavonskoj Požegi i Virovitici.

Među najvažnijim Filićevim postignućima je osnivanje muzeja u Varaždinu, na čemu je, sa svojim suradnicima, radio nekoliko godina. Ta ideja i formalno se realizirala 16. studenoga 1925. godine, kada je u utvrdi Stari grad svečano otvoren Gradski muzej Varaždin, koji otada u kontinuitetu djeluje i danas. Taj prvi muzejski fundus formiran je najvećim dijelom donacijama Varaždinaca, koje su Filić i ostali članovi Varaždinskoga muzealnog društva senzibilizirali za tako velik i plemenit čin, na kojemu počiva i cjelokupni daljnji rad Muzeja.

Na tragu te zamisli koncipiran je i dio izložbe o Krešimiru Filiću, postavljen u slogu varaždinskoga građanskog doma iz vremena u kojemu je živio, a za tu prigodu, uz varaždinsku Prvu gimnaziju i Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Metel Ožegović“, mnogobrojne predmete posudilo je i dvadesetak varaždinskih obitelji.

U pripremi izložbe sudjelovalo je više stručnih djelatnika varaždinskoga muzeja, a glavne autorice koncepcije su muzejske savjetnice Spomenka TežakLjerka Šimunić i  Marina Šimek.