Natpisi na odlikovanjima

Izvor: Obol, broj 55, 2003. god.

Boris Prister

Odlikovanja obično sadrže likovni prikaz koji oplemenjuje njihov dizajn. Uz likovni prikaz na odlikovanjima se javlja i popratni natpis, osobito na aversu, a natpis na reversu češće stoji sam. (1) Natpisi na odlikovanjima raznovrsni su i označavaju:

1. vladarski naslov (uz portret vladara), ili naziv države,
2. geslo (= deviza ili motto),
3. namjenu odlikovanja (za hrabrost, za revnost, za zasluge itd.),
4. datum osnutka odlikovanja ili datum događaja, kojom prigodom je odlikovanje osnovano,
5. oznaku autora (signatura).
Natpisi na odlikovanjima pružaju nam dodatne informacije, a katkad su i jedini oslonac pri determiniranju ordena ili medalje. Ovom prilikom pozabavit ćemo se geslima i natpisima koji pokazuju namjenu odlikovanja (2. i 3.). Ti su natpisi pisani ili na latinskom jeziku ili na jezicima sredine u kojima su odlikovanja nastala. Dakako, nećemo moći obuhvatiti natpise svih odlikovanja svijeta, nego ćemo se ograničiti na neka europska, odnosno izvaneuropska odlikovanja s natpisima na svjetskim jezicima (poput engleskog, francuskog, španjolskog ili latinskog jezika). Također ćemo obuhvatiti natpise s hrvatskih odlikovanja i s odlikovanja Crne Gore, Srbije, Kraljevine SHS (Jugoslavije) i socijalističke Jugoslavije.

Abecedno složeni natpisi zacijelo će pomoći faleristima pri određivanju zemlje podrijetla i naziva odlikovanja.

A
A la caridad = Za milosrde – španjolski Orden dobročinstva.
A la lealtad acrisolanda = Za dokazanu vjernost – španjolski Orden Izabele.
Alinare si mangeare = Olakšica i utjeha – rumunjski Orden Elizabete.
Al merito = Za zaslugu – čileanski Orden za zasluge.
AI merito civile = Za građansku zaslugu – savojski, odnosno talijanski Orden za zasluge.
Al merito del lavoro = Za zaslugu u radu – savojski orden za zasluge u poljoprivredi i industriji.
Al merito militare = Za vojničku zaslugu – španjolski Orden Sv. Ferdinanda.
Al merito y virtudes = Za zaslugu i hrabrost -meksički Orden Naše Gospe od Guadalupe.
Al patriotismo heroico = Za herojsko domoljublje – meksički Orden Nase Gospe od Guadalupe.
Al valore militare = Za vojnicku hrabrost -savojska, odnosno talijanska istoimena medalja.
Altior adversis = Visi od prepreka – meklenburski Orden grifona.
Amantibus iustitiam, pietatem, fidem = Za ljubitelje pravde, pobožnosti, vjernosti – ruski carski Orden Sv. Ane.
Auspicium melioris aevi = Znamenje boljeg vremena – britanski Orden Sv. Mihovila i Sv. Jurja
Avita et aucta = Naslijeđena i uvećana – austrijski carski Orden željezne krune.

B
Bellicae virtutis praemium = Nagrada za ratničku hrabrost – francuski Vojni orden Sv. Louisa.
Benemerentium praemium = Nagrada vrlo zasluznima – brazilski Orden Južne zvijezde.
Bog i Hrvati – Red i kolajna krune kralja Zvonimira Nezavisne Države Hrvatske.

C
Campanhas da liberdade – Rat za oslobođenje – revers istoimene portugalske medalje iz 1834. god.
Ciencias, letras, artes, industria = Za znanost, književnost, umjetnost i proizvodnju – španjolski građanski Orden Marije Viktorije.

D
Das Kind adelt die Mutter = Djeca oplemenjuju majku – Počasni križ njemačkih majki, Treći Reich (1. oblik, revers).
Deo iuvante = S Bozjom pomocu – monegaski Orden Sv. Karla.
Der Deutschen Mutter = Za njemačku majku – Počasni križ njemačkih majki, Treći Reich (avers).
De rege optime merito = Za najveću zaslugu kralju – sicilijanski Orden Franje I.
Der Tapferkeit = Za hrabrost — austrijska carska Medalja za hrabrost.
Dieu me la donnee garre a qui la touchera / Dio me la datta quai a chi la tocchera- Bog
mi ju je dao, jao si ga onome tko je takne – talijanski Orden željezne krune.
Dobrom inžinjercu – srpska i jugoslavenska Medalja dobrom inženjercu.
Dobrom mitralješcu – srpska i jugoslavenska Medalja dobrom mitraljescu.
Dobrom nišandžiji – srpska i jugoslavenska Medalja dobrom nišandžiji topa.
Dobrom strelcu – srpska i jugoslavenska Medalja dobrom strijelcu.
Domine probasti me (….) = Gospodine, prosuđuješ me (….)- mantovanski Red Otkupitelja.
Duce et auspice = Pod vodstvom i okriljem (tj. Sv. Duha) = francuski Orden Sv. Duha.

E
Efficiency, Honor, Fidelity = Djelotvornost, čast, odanost – Medalja za dobro rukovođenje u Američkoj legiji (SAD).
Ein Gott, ein Recht, eine Wahrheit – Jedan Bog, jedno pravo, jedna istina – oldenburški dinastički Orden za zasluge.
El sol del Peru = Sunce Perua – peruanski Orden Sunca.
Europae libertate asserta = Postoje u Europi osvojena sloboda (nakon oslobođenja Europe) -austrijski Armijski križ za 1813.-1814. g.
Ex oriente lux = Svjetlo (dolazi) s istoka – bugarski Orden Sv. Ćirila i Metoda.

F
Fidei et merito = Za vjernost i zaslugu – napuljski (Dviju Sicilija) Orden Sv. Ferdinanda i Orden za zasluge.
Fideliter et constanter = Vjerno i ustrajno – Orden dinastije Saxe-Ernestine.
Fideliter sine timore = Vjerno (i) bez straha – Leopoldov orden kneževine Lippe-Detmold.
For God and the Empire = Za Boga i Carstvo- Orden Britanskog Carstva.
For Good Conduct = Za dobro rukovođenje -Medalja za dobro rukovođenje u Američkoj legiji (SAD).
Fortitudini = Za hrabrost – austrijski carski Vojni orden Marije Terezije i austrijska Medalja za hrabrost s likom cara Karla I.
Fortitudini virtuti et perseverantiae = Za hrabrost, vrlinu i ustrajnost – austrijska carska Pocasna medalja za 25 godišnju djelatnost u vatrogasnoj spasilačkoj službi.
Franciscus Josephus I. quinquagenarii regni diem festum celebrans = Franjo Josip I. slavi svečanost (u povodu) pedesetogodišnjeg vladanja -austrougarska Jubilarna dvorska medalja iz 1908. g.
Freedom from Fear ant Want – Freedom of Speech and Religion = Sloboda od straha i siromaštva – sloboda govora i vjeroispovijesti – americka Medalja pobjede 1945. g.
Fur Baden’s Ehre = Za cast Badena – badens-ki Vojni orden Karla Fridricha.
Fiirchte Gott und befolgte Seine Befehle = Boj se Boga i poslušaj njegove zapovijedi – Orden Alberta Medvjeda Njemačke Kneževine Anhalt.
Furchtlos und treu = Neustrašivo i vjerno -virtenberški Orden za zasluge kruni.
Fur Ehre und Wahrheit = Za čast i istinu -badenski Orden lava od Zahringena.
Fur Treue und Verdienst = Za vjernost i zaslugu – Dinastički Orden Hohenzollerna.
Fur Verdienst = Za zaslugu – Saski Orden za građanske zasluge.
Fur Verdienst um den Staat = Za zaslugu državi- pruska Medalja za zasluge.
Fur Verdienst und Treue = Za zaslugu i vjernost – saski Orden za zasluge kneza Albrechta; Dinasticki Orden Knezevine Lippe i Schaumburg-Lippe.

G
Gerechtigkeit ist Macht = Pravednost je moć -badenski Orden Berchtolda I.
God zij met ons = Boze budi s nama – nizozemski Orden Oranie-Nassau (revers).
Gott, Ehre, Vaterland = Bog, čast, domovina = hesenski Orden Ludwiga.
Gott mit uns = Bog (je) s nama – prusko-njemački Orden krune.
Grati princeps et patria Carolus imp. et rex = Zahvalni vladar i domovina, Karlo car i kralj -austrougarski Karlov četni križ.
Gud og kongem = Bog i kralj – danski Orden Dannebroga.

H
Heaven’s Light our Guide = Nebesko svjetlo nasje vodic – britanski Orden indijske zvijezde.
Honneur et Patrie = Cast i domovina – francuski Orden Legije casti.
Honi soit qui mal y pense = Nekaje stid onoga koji zlo misli – britanski (engleski) Red podvezice.
Honos i ojczyzna = Čast i domovina – poljski vojni orden Virtuti Militari (revers).
Humilitas = Poniznost – meksički damski Orden sv. Karla.

I
Ich dien = Ja služim – britanski Orden kupelji.
Immensi tremor oceani = Strah od neizmjernog oceana – francuski Orden Sv. Mihajla.
Immota fides = Postojana vjera – brunsviški Orden Henrika Lava.
Imperatricis auspiciis = Pod caricinom paskom – britanski Orden Indijskog Carstva.
In Action Faithful and in Honour Clear = Savjestan u radu i nepomućene časti – britanski Orden pratilaca casti.
In fide salus = U vjeri je spas – Orden rumunjske zvijezde.
In hoc signo vinces = U ovom ćeš znaku pobijediti – Konstantinov orden Sv. Jurja Vojvod-stva Parme i Kraljevstva Dviju Sicilija.
In sanguine foedus = Savez u krvi (tj. krvlju zapečaćen) – sicilijanski Orden Sv. Januarija.
Integra mens augustissima possessio = Čestit um je najuzvišeniji posjed – kubanski Orden Jose Lanuza.
Integritati et merito = Za cestitost i zaslugu -austrijski carski Orden Leopolda (avers).
Iustitia regnorum fundamentum = Pravda je temelj kraljevstva – austrijska Medalja za gradan-ske zasluge.

J
Je maintiendrai = Ustrajat ću – nizozemski Orden Oranie-Nassau (avers).
Jugoslavenska narodna armija – odbrana otadžbine – Orden narodne armije (FNRJ, SFRJ).

L
Laeso militi = Ranjenom vojniku – austrougarska Ranjenička medalja.
La union es la fuerza = Jedinstvo je moć – bolivijski Orden kondora Anda.
Lege et fide = Pozakonu i vjeri – austrijska carska krunidbena Medalja cara Franje II.
L’union fait la force = Jedinstvo čini moć – belgijski Orden Leopolda.

M
Medaille fur Deutsche Volkspflege = Medalja za Njemačku narodnu zaštitu (revers istoimene medalje, Treći Reich).
Medalja rada – istoimena medalja (FNRJ, SFRJ).
Medalja zasluge (ili zasluga) za narod – istoimena medalja (DFJ, FNRJ, SFRJ).
Medalja za vojne zasluge – istoimena medalja (FNRJ, SFRJ).
Merito civili tempore belli = Za građansku zaslugu u vrijeme rata – austrougarski Ratni križ za gradanske zasluge.
Merito di guerra = Za ratnu zaslugu’- talijanski Ratni križ.

N
Narodno oslobodenje – Orden narodnog oslobođenja (DFJ, FNRJ, SFRJ).
Navik on zivi ki zgine pošteno (geslo Frana Krste Frankopana) – Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana Republike Hrvatske.
Nee aspera terrent = Ni tegobe(nas) ne plaše -hanoverski Kraljevski Orden Guelpha.
Nemo me impune lacessit = Neka me nitko ne dira nekažnjeno – britanski (škotski) Orden čička.
Nescit occasum = Ne zna za zalaz (odnosi se na zvijezdu Sjevernjaču, u smislu: Nikada ne zalazi) – švedski kraljevski Orden zvijezde Sjevernjače.
Non aliud = Ne (postoji) drugo – austrijski carski Orden zlatnog runa (revers).
Nunquam retrorsum = Nikada nazad (Cicero-novogeslo) – Hanoverski Orden Sv. Jurja.

O
Odlicnom strelcu – Medalja odličnom strijelcu u Jugoslavenskoj armiji (FNRJ).
Opes regum corda subditorum = Moc kraljeva (su) srca podanika – austrijski carski Orden Leopolda (revers).
Osveceno Kosovo – Spomenica Srpsko-turskog rata 1912. g.
Oublier jamais! = Nikad zaboraviti! – francuska Spomen-medalja veterana rata protiv Prusije 1870.-1871.
Over dybet mod hojden = Preko ponora do visina – Orden norveškog lava.

P
Par teviju = Za domovinu – latvijski Orden tri zvijezde.
Patria non immemor = Domovina nije zaboravna – francuska Medalja otpora.
Patriae et humanitati = Za domovinu i čovječnost – austrougarski Počasni znak za zasluge Crvenog kriza i Pocasna medalja Crvenog kriza.
Patriam servando victoriam tulit = Sluzeći domovini donio joj je pobjedu – francuski Orden oslobodenja (revers).
Pauperum solatio = Utjeha siromaha – portugalski Orden Sv. Izabele.
Per aspera ad astra = Preko trnja do zvijezda – meklenburški Orden vindijske krune i latvijski Orden tri zvijezde.
Pietate et concordia = U pobožnosti i slozi – austrijska Medalja krunidbe cara Leopolda II.
Piis meritis = Za pobozne zasluge – austrijski carski Svecenički križ za zasluge.
Polonia restituta = Obnovljena Poljska – poljski istoimeni orden.
Pour le Merite = Za zasluge – pruski Orden Pour le Merite
Poljza, cest i slava = Probitak, čast i slava – ruski carski Orden Sv. Vladimira.
Praci cest = Pocast radu – čehoslovački Orden rada.
Praemiando incitat = Nagradujuci, on (tj. car) potiče – ruski carski Orden Sv. Stanislava.
Pravda vitezi = Istina pobjeđuje – čehoslovački (CSR) Orden bijelog lava.
Pretium laborum non vile = Nemala nagrada za napore – austrijski carski Orden zlatnog runa.
Prin noi insine = Od nas samih – Orden rumunjske krune.
Priznanje domovine – Ranjenička kolajna (Nezavisna Drzava Hrvatska).
Pro Deo et principe = Za Boga i vladara – papinski Orden Sv. Grgura Velikog.
Pro ecclesia et pontifice – Za crkvu i papu – papinski Počasni križ.
Pro fide, rege et lege = Za vjeru, kralja i zakon – ruski carski Orden bijelog orla.
Proletarii vseh stran sojedinjajtes! = Proleteri svih zemalja ujedinite se! – sovjetski Orden crvene zastave.
Pro patria = Za domovinu – svedski kraljevski Orden maca.
Pro renovata patria = Za obnovljenu domovinu – kraljevski Orden Dviju Sicilija.
Providentiae memor = Misleći na Božju providnost – saski Orden krune od rutvice.
Publicum meritorum premium = Javna nagrada za zasluge – Kraljevski ugarski Orden sv. Stjepana (avers).

Q
Quis separabit? = Tko će (ih) razdvojiti? (tj. Irsku od Engleske) – britanski (irski) Orden Sv. Patricka.
Quis ut Deus? = Tko (je) kao Bog? – bavarski Orden Sv. Mihajla.

R
Recta tueri = Štititi pravo – austrijska Medalja za zaslugu cara Ferdinanda I.
Ret og sandhed = Pravda i istina – norveski Orden Sv. Olafa.
Rubet ensis sanguine Arabum = Mač se crveni od krvi Arapa – španjolski Orden Sv. Jaga od Mača.

S
Salus et gloria = Spas i slava – austrijski carski damski Orden zvjezdastog križa.
S nami Bog = Bog je s nama = bugarski Orden Sv. Aleksandra.
Sciencias, letras e artes = Znanost, književnost i umjetnost – portugalski Orden Sv. Jaga od Mača.
Si Deus nobiscum, quis contra nos? = Ako je Bog s nama, tko jeprotiv nas? – hesenški Orden Filipa Velikodušnog, mađarski Orden za zasluge (iz 1922. g.).
Signum laudis = Znak zahvalnosti – austrougarska Vojna medalja za zasluge.
Signum laboris fideliter peracti = Znak za vjerno obavljen posao – austrougarska Počasna medalja za 40-godišnju vjernu službu.
Signum memoriae = Znak sjecanja – austrougarska Jubilarna spomenica 1898. g.
Sincere et constanter = Iskreno i ustrajno -pruski Orden crvenog orla.
Stringit amore = Povezuje ljubavlju – Kraljev-ski ugarski Orden Sv. Stjepana (lanac).
Suscipere et finire = Započeti i dovršiti – hanoverski Orden Ernesta Augusta.

T
Travail et progres = Rad i napredak – belgijski Orden Leopolda II.
Tria iuncta in uno = Troje udruženo ujedno (u vrijeme osnutka ordena 1399. godine mislilo se na Englesku, Škotsku i Francusku; kasnije je Irska zamijenila Francusku) – britanski Red kupelji.
Trudom svoim vsja priobrete = Svojim radom sve ćete steći – srpski i jugoslavenski Orden Sv. Save.

U
Unser Erdenleben sei Glauben an das Ewige = Naš zemaljski život neka bude vjerovanje u vječnost – bavarski Orden Terezije.

V
Valeur et discipline – Hrabrost i disciplina – francuska Vojna medalja (revers).
Valor, lealtad e merito = Hrabrost, odanost i zasluga – portugalski Orden kule i maca.
Verdienst = Zasluga – austrijski carski Vojni križ za zasluge.
Vigilando ascendimus = Budnošću se uzdižemo – saskovajmarski Orden bijelog sokola.
Viribus unitis = Udruženim snagama – austrijski carski Orden Franje Josipa i Križ za zasluge.
Virtute et exemplo = Vrlinom i primjerom – istoimena austrijska carska medalja (geslo cara Josipa II.).
Virtuti et fidelitati = Za hrabrost i vjernost -hesenški Orden zlatnog lava.
Virtuti et merito = Za hrabrost i zaslugu – vatikanski Orden Pija IX.
Virtuti in bello = Za hrabrost u ratu – saski Vojnički orden Sv. Henrika.
Virtuti militari = Za vojničku hrabrost – istoimeni poljski Vojnički orden.
Virtuti pro patria – Za domoljubnu hrabrost -bavarski Vojnicki orden Max-Josepha.
Vjera, sloboda, za hrabrost = crnogorska Srebrena medalja za hrabrost.
Vom Fels zum Meer = Preko hridi do mora -pruski kraljevski Orden dinastije Hohenzollern.
Voor moed, beleid, trouw = Za hrabrost, revnost, vjernost – nizozemski Vojni orden Vilima.
Vule lidu zakonem = Volja naroda je zakon – čehoslovački Orden 25. veljače.

W
Winterschlacht im Osten = Zimska bitka na istoku (revers istoimene medalje, Treci Reich).

Z
Za dom spremni – Red željeznog trolista Nezavisne Države Hrvatske.
Za gradanske zasluge – srpska i jugoslavenska Medalja za građanske zasluge.
Za grazdanska zasluga = Za građansku zaslugu – bugarski Orden za građanske zasluge.
Za hrabrost – Medalja za hrabrost (Srbija, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavia, DFJ, FNRJ, SFRJ).
Za junačku pobjedu održanu nad Turcima – crnogorska Grahovačka medalja.
Za negu ranjenika i bolesnika – srpski Križ milosrđa.
Za nezavisnost Crne Gore – crnogorski Danilov orden.
Za Poglavnika i za dom = Ranjenička kolajna Nezavisne Države Hrvatske.
Za revnost – crnogorska Medalja za revnost.
Za revnosnu službu – srpska i jugoslavenska Medalja za revnosnu službu.
Za slobodu i nezavisnost socijalističke domovine – Orden ratne zastave (FNRJ, SFRJ).
Za usluge Crvenom krstu – Medalja Crvenog kriza Kraljevine SHS (Jugoslavije).
Za usluge crnogorskom Crvenom krstu -crnogorska Medalja Crvenog kriza.
Za usluge kraljevom domu – srpska i jugoslavenska Medalja za usluge kraljevom domu.
Za usluge srpskom Crvenom krstu – srpska Medalja Crvenog kriza.
Za vernost otadzbini – Albanska spomenica (Kraljevina SHS).
Za veru i slobodu – srpski i jugoslavenski Orden Karađorđeve zvijezde.
Za vjeru, knjaza i otecestvo = Za vjeru, kneza i domovinu – srpski Orden takovskog kriza.
Za vitezstvi = Za pobjedu – čehoslovački (CSSR) Orden Bijelog lava.
Za vojničke vrline – Medalja za vojničke vrline (Srbija, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, FNRJ, SFRJ).

Zanimljivo je na kraju utvrditi, da se neka gesla ponavljaju u različitim zemljama, primjerice: “Per aspera ad astra”, “Vom Fels zum Meer” i “Over dybet mod hojden ” samo su inačice slikovite poslovice s istoznačnom porukom: “Mukotrpan je put ka uspjehu, ali se isplati”. Rijetko su gesla mudre izreke, poput: “Altior adversis”, “Gerechtigkeit ist Macht”, “Integra metisaugustissimapossessio”, “Iustitia regnorum fundamentum”, “Pravda vitezi”ii “Navikonzivikizgineposteno”. Pretezu stereotipovi u kojima se ističu pojmovi: “čast”, “hrabrost”, “zasluga”, “vjernost”, “vjera”, “sloboda”, “domovina”, “Bog”, “kralj” (“car” ili “knez”). Zanimljivo je geslo “Praemiando in-citat” s ruskog carskog Ordena Sv. Stanislava, koje izravno govori o svrsi dodjele odlikovan-ja, naime, nagrađujući podanike vladar ih obvezuje da mu ostanu vjerni, da mu hrabro i revno služe.

Literatura:
1. Meficka Vaclav, Book of Orders and Decorations, Hamlyn, London – New York – Sidney – Toronto, 1975., str. 219-223.
2. Doroghy Zvonimir, Blago latinskog jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 1966., str. 113, str. 211, str. 243, str. 277.

Bilješka:
1. Vidi: B. Prister, Likovni prikazi na medaljonima ordena I. i II. (numizmatičke vijesti br. 1 (47), godina 36, Zagreb, 1994., str. 104-114., i Numizmatičke vijesti br. 1 (48), godina 37., Zagreb, 1995., str. 184-194.