Povijesni dokumenti iz 1850-tih godina

Izvor: časopis Hrvatski kolekcionar, broj 50, 2005. god.

Franjo Kurtović

Scenarij je uvijek isti. Tražiš jedno među svojim stvarima, a nađeš nešto sasvim stoto, nešto što si zaboravio da uopće postoji ili da je zauvijek izgubljeno. Uvijek sam mislio da se tako nešto događa samo drugima, a ne i meni i u mom domu, gdje vladam situacijom. Nažalost, nisam bio u pravu. Sređivao sam, ne znam po koji put, svoje stvari među kojima i dokumente, i to danas kao umirovljenik, ali ovoga puta s više pozornosti. Ugodno sam se iznenadio “pronalasku” nekih starih zaboravljenih dokumenata za koje sam mislio da su trajno izgubljeni.

To su stari povijesni dokumenti – raritetni, koji zbog svoje originalnosti zaslužuju pozornost svakog od nas , jer se radi o dokumentima iz 1850-tih godina.

Prvi i najstariji dokument datira iz 1852. godine. To je u biti vlastoručno pismo biskupa Josipa Juraja Strossmayera odaslato službenom poštom. Pismo se sastaji od jednog arka papira, zatvorenog kao pismo, na kome su pored sadržaja i adrese još tri poštanska pečata, kao i suhi pečat đakovačke biskupije. Poštanski pečati nose datum 11.03.1852 Đakova – DJAKOVAR, 12.03.1852 Osijeka – ESZEK, te 13.03.1852 Petrovaradina za adresanta u Sremskim Karlovcima. Pismo je odaslato iz đakovačke biskupije pod evidencijskim brojem 251 i originalnim potpisom Josipa Juraja Strossmayera, te potvrdom i pečatom biskupije.

Josip Juraj Strossmayer je đakovački biskup, hrvatski političar i kulturni radnik iz vremena 1815 do 1905 godine.

Drugi dokument nosi na sebi datum 17.03.1861 godine, a bio je dio zbirke starih dokumenata riječkog profesora Petra Paštovića prije desetak godina. Ovdje se radi o dva veoma raritetna i povijesna dokumenta susjedne nam države.

Prvi nosi naziv “Uvodna pravila Zakona o stečajnom postupku” iz 1861. godine potpisan od Mihaila M. Obrenovića trećeg, kneza Srbije, a zaveden je pod brojem 5971. Isti dokument potpisala je i tadašnja vlada. Na dokumentu uz potpise su i dva suha pečata vlade.

Treći dokument, kao i prethodni, nosi na sebi datum 17.05.1861., a sadrži “Zakon o stečajnom postupku” na 33 stranice na kojima su 155 članka, također potpisan od knjaza Srbije Mihaila M. Obrenovića trećeg i članova vlade. Zakon je ovjeren s dva vladina suha pečata. Zakon je uvezan u svezak, a pisan je staroslavenskim pismom toga vremena. Zbog duljine prilažem samo prvu i zadnju stranicu na uvid.

Potvrda da su ovi dokumenti originalni, ukazuje i način pisanja na starom papiru, potpisi znamenitih ljudi pisani tintom, vodeni pečati, odnosno vodeni poštaniski peščati iz navedenog vremena.

Razlog ovog mog istupa sa ovim dokumentima s potpisima znamenitih ljudi 19. stoljeća je činjenica fa je povijest katkad u našim rukama, mada toga nismo svjesni.