Zlato- čišćenje zlatnog novca

Izvor: Mladi kolekcionar, broj 9, 2005. god. (website)

Marin Ugarković