Rimska amfora

Izvor: časopis Hrvatski kolekcionar, broj 48-49, 2005. god.

Mladen Martinčić