Pomorska historija Jadrana

Izvor: Mladi kolekcionar, broj 5, 2003. god. (website)

Nikola Stanković