Bidermajerska kasica “prasica”

Kasice prasice predstavljaju tradicionalan naziv za kutiju u kojoj se pohranjuje novac. Najčešće korištene od strane djece. Osiguravateljna društva, banke ju uglavnom koriste u promotivne svrhe.  Njihov oblik je često u obliku svinje. Kasice su obično izrađene od keramike ili porculana a služe u edukativne svrhe kako bi  naučile djecu štednji, a novac se lako umeće. Tradicionalno kasica se mora slomiti da bi se otvorila. Njemački izvori govore o prasu kao simbolu sreće iz čega proizlazi čuvanje novca u kasici prasici.

Ovdje vam donosimo bidermajersku kutiju (sredina 19. stoljeća) za čuvanje novca. Kutija je drvena s intarzijama na gornjem dijelu, a na dnu se nalaze vijci koji omogućavaju otvaranje.